Μέλη διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος:                       Παπαποστόλου Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας:            Νάστος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:                 Σίμος Βασίλειος      

Ταμίας:                           Γκουνέλας Παύλος

Ειδικός Γραμματέας:       Τζιόλης Δημήτριος

Ταμείο αλληλοβοήθειας:  Νταφοπούλου Γεωργία(Τζωρτζίνα)

Μέλη:                              Μπαμπαλιούτας Δημήτριος

                                      Μπίκας Χρήστος

                                      Κοσμοπούλου Φωτεινή