Μπορείτε να το κατεβάσετε σε αρχείο pdf από εδώ.

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ»

*******************************

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ -  «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ» και έδρα την πόλη της Λάρισας.

*******

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του συλλόγου είναι:

1.       Η ένωση των μελών του Συλλόγου για την άσκηση των συνταγματικών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.

2.       Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του συλλόγου.

3.      Η καταβολή κάθε προσπάθειας για  την προαγωγή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, των εθνικών μας παραδόσεων, της εθνικής μας κληρονομιάς και της προόδου της παιδαγωγικής επιστήμης, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

4.      Η βελτίωση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου και η βελτίωση των συνθηκών και προϋποθέσεων για την αρτιότερη, ανετότερη και αποδοτικότερη επαγγελματική επίδοση αυτών.

5.      Η πνευματική και πολιτιστική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, η επαγγελματική κατάρτιση, η καθοδήγηση και η ειδίκευσή τους, ακόμα δε η  βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η κοινωνική τους εξασφάλιση.

6.      Η προβολή του κλάδου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της ζωής, σαν εθνικού, κοινωνικού και πνευματικού παράγοντα, πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης

7.      Η προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την λύση των επαγγελματικών τους προβλημάτων όλης την εκπαίδευσης.

8.      Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Νομού και ολόκληρου του Έθνους γενικότερα.

9.      Η θετική βοήθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την πολιτεία, για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παιδιού και γενικά της οικογένειας.

10.   Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των μέλλων του Συλλόγου.

11.    Η καλλιέργεια των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ειρήνης και της Δημοκρατίας.

12.    Η προώθηση της συνεργασίας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και πολιτιστικούς φορείς, για την πραγμάτωση κοινών επιδιώξεων και σκοπών.

13.   Η ηθική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου και η συμπαράσταση αυτών ενώπιον κάθε αρχής.

14.   Η ενημέρωση, δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου για τη διαφύλαξη και προαγωγή την οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΣΑ

Η πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται :

1.       Με την λειτουργία γραφείου του Συλλόγου, βιβλιοθήκης και πνευματικού κέντρου.

2.       Με μορφωτικές εκδρομές, εκθέσεις, γιορτές, θεατρικές παραστάσεις, λαχειοφόρες αγορές, συναυλίες, χοροεσπερίδες και με κάθε άλλο μέσο για την προαγωγή και ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής αγωγής των μελών του Συλλόγου και της κοινωνίας γενικότερα.

3.      Με τη συλλογική διερεύνηση, μελέτη και εκλαΐκευση των προβλημάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γενικότερα θεμάτων Εθνικού, Κοινωνικού, Αγροτικού, Οικονομικού, Επαγγελματικού, Παιδαγωγικού, Πνευματικού και Συνδικαλιστικού περιεχομένου.

4.      Με τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και συμβούλια ομοίου περιεχομένου.

5.      Με την αναφορά στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τα μέλη, τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του.

6.      Με το να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβάσεις της διοικητικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών λειτουργίας που αφορούν τα μέλη και τον Σύλλογο.

7.      Με την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας για την υλική βοήθεια και συμπαράσταση των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη αυτής και το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο κανονισμό καθώς και με την ίδρυση καταναλωτικού συνεταιρισμού.

8.      Με δημοσιεύματα, εγκυκλίους, διαλέξεις, σεμινάρια, έκδοση εντύπου παιδαγωγικού ή ενημερωτικού, προβολή ταινιών, δημόσιες συζητήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και με κάθε άλλο μέσο για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και τη διαφώτιση της κοινωνίας και της Πολιτείας για τις επιδιώξεις του Συλλόγου.

9.      Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις (διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, συμμετοχή σε απεργίες) για την προάσπιση των συμφερόντων και τα κατακτήσεων του κλάδου.

*******

ΑΡΘΡΟ 4

Ο Σύλλογος ιδρύεται με την έννοια της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης και περιλαμβάνει στην δύναμή του ως μέλη όλους τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνιμους, δόκιμους και αναπληρωτές που ανήκουν στην περιφέρεια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού και στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Φαρσάλων και τυχόν γραφεία που θα συσταθούν, πλην του ή των Γραφείων Ελασσόνας.

*******

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΤΑΞΗ

Ο σύλλογος εντάσσεται στη δύναμη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), σαν ισότιμο μέλος αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8,9,10,11, και 12 του καταστατικού της.

*******

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι :

1.       Τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές και εθελοντικές προσφορές των μελών του Συλλόγου.

2.       Η ετήσια συνδρομή των εκτάκτων μελών.

3.      Τα έσοδα από εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

4.      Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και διάφορες εκδηλώσεις.

5.      Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό από το Δ.Σ. με απόφασή του.

 

*******

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ -  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

1.       Τα μέλη του  Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Συλλόγου μπορούν να γίνουν ύστερα από γραπτή αίτηση τους προς το Δ.Σ. εκπαιδευτικοί που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Α/θμιας Εκπαίδευσης τα οποία ανήκουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας και στα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Φαρσάλων ή και άλλων που τυχόν θα συσταθούν, πλην του ή των γραφείων Ελασσόνας.

2.       Οι πρωτοδιοριζόμενοι και οι αναπληρωτές Εκπ/κοί της  Α/θμιας Εκπ/σης μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου, ύστερα από γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ. από την ημερομηνία του διορισμού τους.

3.      Δεν μπορεί τακτικό μέλος άλλου Συλλόγου, παράλληλου ή συγγενών σκοπών να εγγραφεί ως τακτικό μέλος του Συλλόγου.

4.      Εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης που διατελούν τακτικά μέλη άλλων συλλόγων και αποσπώνται στα γραφεία Π.Ε. ευθύνης του Συλλόγου μας γίνονται αυτοδίκαια μέλη του Συλλόγου μας.

5.      Για την εγγραφή μέλους καταβάλλεται ποσό ενός (1) ευρώ το οποίο θα συμψηφίζεται στην ετήσια συνδρομή.

6.      Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από τη πρόταση του Δ.Σ. Η καταβολή αυτή μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, που θα καθορίσει το Δ.Σ. με απόφασή του.

7.      Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής δίνει στα μέλη του Συλλόγου το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και το δικαίωμα εκλογής τους.

8.      Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται και να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες κατά την διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων προσωπικά. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου

9.      Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου δεν αντιπροσωπεύεται, δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ του Συλλόγου γίνονται δεκτά ύστερα από έγγραφη αίτησή τους και με απόφαση του Δ.Σ. συνταξιούχοι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί.

Τα έκτακτα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν εκτός από το δικαίωμα εγγραφής και το μισό της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών. Μετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση και δραστηριότητα του Συλλόγου χωρίς όμως δικαίωμα λόγου και ψήφου.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ του Συλλόγου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. εκείνοι που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στον συνδικαλισμό και γενικότερα εξυπηρέτησαν τους σκοπούς του Συλλόγου.

*******

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή μελών αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία αναφέρεται ότι αποδέχεται τους σκοπούς του Συλλόγου και αφού καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής του.

Το Δ.Σ. αποφασίζει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους συνεδρίασή του. Την απόφαση του κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο.

Αν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτησή του ή μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο για αποδοχή της αίτησής του, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.

Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής νέου μέλους κατά την παραπάνω διαδικασία, αυτή θεωρείται ότι έγινε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

*******

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:

1.       Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου με δικαίωμα ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

2.       Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων με έγγραφες υποδείξεις -  προτάσεις προς το Δ.Σ.

3.      Να δημοσιεύσουν εργασίες και ανακοινώσεις τους στο ενημερωτικό έντυπο του Συλλόγου.

4.      Να ζητούν το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, με αίτησή τους τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένα και σπουδαίου ενδιαφέροντος θέματα.

5.      Να υποβάλλουν προβλήματα ή αιτήματά τους για λύση ή ικανοποίηση στα πλαίσια των κειμένων Νόμων και Διατάξεων.

6.      Να μεταφέρουν τις υποδείξεις – προτάσεις τους προς το Δ.Σ. του Συλλόγου σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

*******

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:

1.       Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

2.       Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέρονται και τις επιδιώξεις του κλάδου.

3.      Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου.

4.      Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους.

*******

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφεται από το Σύλλογο με απόφαση Δ.Σ. :

1.       Κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του επί ένα (1) έτος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη του συνδικαλιστικού έτους για το οποίο οφείλεται η συνδρομή την οποία κοινοποιεί στο διαγραφόμενο.

2.       Κάθε μέλος του οποίου λύθηκε η υπαλληλική σχέση και από την ημερομηνία λύσεως αυτής.

3.      Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραλείψει να εκδώσει την απαιτούμενη απόφαση, τότε στις περιπτώσεις της παρ. 1 και 2 του παρόντος η διαγραφή θεωρείται αυτοδίκαια από την έναρξη του νέου συνδικαλιστικού έτους. Στην περίπτωση της παρ. 2 από την ημερομηνία λύσεως της υπαλληλικής σχέσης.

4.      Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από τη δύναμη αυτού ύστερα από γραπτή αίτηση. Το Δ.Σ. συντάσσει την πράξη διαγραφής την οποία και γνωστοποιεί στον αιτούντα.

5.      Τα μέλη τα οποία ζητούν την διαγραφή τους ευθύνονται για τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει ως μέλη του Συλλόγου για το συνδικαλιστικό έτος.

6.      Κάθε μέλος του Συλλόγου που μετατέθηκε σε Σχολείο ή Νηπιαγωγείο που δεν ανήκει στη δύναμη του Συλλόγου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραλείψει να εκδώσει την απαιτούμενη απόφαση, η διαγραφή θεωρείται αυτοδίκαια από την ημέρα που το μετατεθέν μέλος αποχωρεί από τη θέση του.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 12

Επίσης διαγράφονται από  το Σύλλογο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένη:

1.       Τα μέλη που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η διαγραφή μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, κατόπιν απολογίας του ενδιαφερομένου. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2.       Εάν ο εγκαλούμενος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα για απολογία τότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για τη διαγραφή του ή όχι.

3.      Εάν όμως δεν προσέλθει δικαιολογημένα, τότε η διαγραφή του αποφασίζεται χωρίς νέα πρόσκληση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

4.      Τα μέλη που ανήκουν σε οργάνωση ή σωματείο με κατευθύνσεις και δραστηριότητες αντίθετες προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5.      Τα μέλη που ανήκουν σε οργανώσεις ή σωματεία με τους ίδιους σκοπούς και επιδιώξεις του Συλλόγου.

6.      Τα μέλη σε βάρος των οποίων συντρέχει σπουδαίος λόγος, ώστε η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τη διαγραφή τους.

*******

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Η διαγραφή μέλους μπορεί να ανακληθεί από το Δ.Σ. σε δεκαπέντε [15] ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής.

Προς υποστήριξη της αίτησής του, το μέλος που διαγράφηκε έχει δικαίωμα να παραστεί αυτοπροσώπως και να αποδείξει τους λόγους που θέλει να επανεγγραφεί.

Το Δ.Σ. μέσα σε ένα [1] μήνα συντάσσει απόφαση με την οποία κάνει αποδεκτή ή απορρίπτει την αίτηση επανεγγραφής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερομένου μέλους, τούτο έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα αποφασίσει.

*******

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14: ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1.       Η Γενική Συνέλευση.

2.       Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.      Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 15: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και ελέγχου του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της Διοίκησης.

Έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα του Συλλόγου που αντίκειται προς το καταστατικό και τον νόμο.

Ειδικότερα:

1.       Εκλέγει το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου για τη Γενική Συνέλευση του κλάδου [ΔΟΕ] και τους Αντιπροσώπους για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.

2.       Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης.

3.      Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό των Ταμείων αυτών.

4.      Αποφασίζει σε κάθε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή, επανεγγραφή ή διαγραφή των μελών του Συλλόγου.

5.      Εγκρίνει ή καταψηφίζει την έκθεση εργασιών και ελέγχου της Ε.Ε.

6.      Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 αυτού του καταστατικού.

7.      Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

8.      Εκλέγει το Προεδρείο (Πρόεδρος και δύο μέλη) κάθε τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

9.      Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

10.   Αποφασίζει την ενοποίηση με άλλους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

11.    Αποφασίζει για την τιμωρία ή μη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. για τα οποία υπάρχει σχετική εισήγηση κατά το άρθρο 31.

12.    Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.       Κάθε χρόνο και μέχρι τις 10 Ιουνίου πραγματοποιείται στη Λάρισα Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με πρόσκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

2.       Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αποστείλει την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται: α] Ο τόπος της Συνέλευσης, β] Η χρονική διάρκεια με ημέρα και ώρα έναρξης, γ] Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δ] Ο αναγκαίος αριθμός μελών για απαρτία.

3.      Εγγραφή θέματος στην ημερήσια διάταξη γίνεται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αν τούτο ζητήσει εγγράφως το 1/10 των παρόντων μελών.

4.      Απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη.

5.      Η Τακτική Γενική Συνέλευση διαρκεί μία [1] ημέρα.

 

*******

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου συν ένα [1/2+1] των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Αν δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μελών για απαρτία, τότε συγκαλείται χωρίς άλλη διατύπωση ή ειδοποίηση νέα συνέλευση στον ίδιο τόπο, με το ίδιο θέμα και την ίδια ώρα, ύστερα από οκτώ [8] ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης. Η συνέλευση αυτή θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. του Συλλόγου, ύστερα από την απόφασή του για συζήτηση επειγόντων θεμάτων, αν ζητηθεί τούτο από το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

Αν το Δ.Σ. αρνηθεί να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τότε ύστερα από δέκα [10] ημέρες ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους ενδιαφερομένους να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν ισχύουν οι προθεσμίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η απαρτία ούτε και η διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος σύγκλησης και τα θέματα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με την ανάγκη που επιβάλλει τη σύγκλησή της.

Προκειμένου περί απεργίας το θέμα αυτό αποτελεί και το μοναδικό στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος και ορίζει πρακτικογράφους μέλη του Δ.Σ. εκτός των περιπτώσεων που η Συνέλευση αφορά σε θέματα διοικήσεως του Συλλόγου.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.       Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

2.       Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του ενός δευτέρου συν ένα [1/2+1] των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, εκτός όπου ο νόμος ορίζει διαφορετικά, και είναι άκυρες, αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία. Εξαιρούνται τα της διαλύσεως του Συλλόγου και τροποποιήσεως του καταστατικού, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] των παρόντων μελών.

3.      Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων, γίνεται κλήρωση και με την παρουσία των ενδιαφερομένων.

4.      Η Γενική Συνέλευση πάντοτε αποφασίζει με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής. 

5.      Είναι μυστική η ψηφοφορία που αναφέρεται στην εκλογή του Δ.Σ., της Ε.Ε., των Αντιπροσώπων για τη Διδασκαλική Ομοσπονδία [ΔΟΕ] και τη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΑΔΕΔΥ, σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και την Ε.Ε., σε προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

6.      Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού κατόπιν γενικής ή ονομαστικής κλήσης.

7.      Όπου απαιτείται μυστική ψηφοφορία αυτή γίνεται από τριμελείς εφορευτικές επιτροπές.

8.      Η Γενική Συνέλευση, όταν κρίνει ότι για κάποιο θέμα, που δεν προβλέπεται, είναι αναγκαίο όμως να παρθεί απόφαση με μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία, μπορεί με απόφασή της να το κάνει.

9.      Οι αποφάσεις των τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων είναι έγκυρες όταν εγγραφούν υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους πρακτικογράφους. Είναι δε στη διάθεση όλων.

10.   Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών των συνελεύσεων και την καταγραφή των προτάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μαγνητόφωνα.

11.    Απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη συνέλευση παραβρεθούν πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συλλόγου και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

12.    Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα [30] ημερών από τη λήξη της συνέλευσης υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο Σύλλογος αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας σε απόφαση αυτής. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το ένα πεντηκοστό [1/50] τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

13.   Εάν ένα θέμα δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, για να εγγραφεί και να συζητηθεί, απαιτείται έγγραφη πρόταση του ενός δεκάτου [1/10] τουλάχιστον των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 20: ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι: 

1.       Η εκλογή τριμελούς προεδρείου [πρόεδρος και δύο μέλη].

2.       Ο απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

3.      Η παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού της Διοίκησης από τον Ταμία του Συλλόγου.

4.      Η παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου από τον Ταμία αυτού.

5.      Η ανακοίνωση της έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

6.      Η υποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού του επόμενου συνδικαλιστικού έτους.

7.      Ο έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης.

8.      Η έγκριση ή όχι των Διοικητικών και Οικονομικών πεπραγμένων του Δ.Σ.

9.      Η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

10.   Η εκλογή τριμελών εφορευτικών επιτροπών για τις αρχαιρεσίες.

11.    Ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου και για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Η θητεία των αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση του κλάδου και για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ είναι διετής.

12.    Όταν συμπίπτει με τη εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου: α) συζητούνται τα πεπραγμένα της Δ.Ο.Ε. και εγκρίνονται ή καταψηφίζονται, β) συζητούνται οι προτάσεις της Δ.Ο.Ε. και των μελών του Συλλόγου και αποφασίζεται ποιες θα μεταφέρουν οι αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση του Κλάδου.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.       Στο τέλος των εργασιών της τακτικής γενικής συνέλευσης που γίνεται με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου και Ε.Ε., καθώς και εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου.

2.       Μέλη του Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπρόσωποι εκλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία και είναι ενεργά μέλη του Συλλόγου.

3.      Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη η εκλογή μελών του Συλλόγου: α) εφόσον είναι εκδότες ή διευθυντές εφημερίδων και περιοδικών, β) εφόσον συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή Ε.Ε. με συγγενείς μέχρι και 4ου βαθμού. Στην περίπτωση αυτή είναι άκυρη η εκλογή του ενός που συγκριτικά έχει τις λιγότερες ψήφους.

4.      Για το Δ.Σ. εκλέγονται εννέα [9] μέλη, για την Ε.Ε. τρία [3] και για αντιπροσώπους ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων (ένας στους εκατό που ψήφισαν) και για αντιπροσώπους για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ σύμφωνα με το καταστατικό της.

5.      Οι εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπροσώπων διεξάγονται από τριμελείς εφορευτικές επιτροπές που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και προεδρεύονται από δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

6.      Οι εκλογές διεξάγονται σε όσα εκλογικά τμήματα αποφασίσει το Δ.Σ. του Συλλόγου.

7.      Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών κάλπη και παραβάν.

8.      Κάθε ψηφοφόρος-μέλος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., που είναι ενιαία και τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των Αντιπροσώπων. Αποσύρεται σε ειδικό περίκλειστο χώρο, ετοιμάζει τα ψηφοδέλτιά του και τα κλείνει σε ένα φάκελο. Μετά ρίχνει τον φάκελο στην κάλπη, αφού καταγραφεί το όνομά του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ψηφισάντων και αποχωρεί από την αίθουσα.

9.      Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι, παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και χωριστά για τους Αντιπροσώπους και συντάσσονται δύο ειδικά πρακτικά, ένα για κάθε περίπτωση.

10.   Τα πρακτικά όλων των Εφορευτικών Επιτροπών κατατίθενται στον προϊστάμενο των δικαστικών αντιπροσώπων, ο οποίος, παρόντων όλων των μελών των εφορευτικών επιτροπών, συντάσσει ειδικό συγκεντρωτικό πρακτικό ανάδειξης μελών Δ.Σ., Ε.Ε. και Αντιπροσώπων. Ανακηρύσσει δε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

11.    Τις έδρες που αναλογούν σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

12.    Το αυτό πρόσωπο μπορεί να είναι υποψήφιος για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. του Συλλόγου και συγχρόνως υποψήφιος αντιπρόσωπος για τη Γενική Συνέλευση του Κλάδου.

*******

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.       Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων είναι το σύστημα της απλής αναλογικής.

2.       Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού που ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.

3.      Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

4.      Εκπρόσωπος  κάθε ψηφοδελτίου υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιό του δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μη υπολογιζομένης και μέχρι την 8η βραδινή ώρα. Σε περίπτωση αναβολής της συνέλευσης από έλλειψη απαρτίας κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες.

5.      Η κατάθεση του ψηφοδελτίου πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων σε απλό χαρτί.

6.      Δήλωση οφείλει και ο μεμονωμένος υποψήφιος.

7.      Οι υποψηφιότητες που κατατίθενται καταχωρούνται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συνέρχεται γι’  αυτό το σκοπό και προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών.

8.      Υποψήφιος μπορεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του με έγγραφη δήλωση που θα καταθέσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου ή στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των εκλογών.

9.      Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει με έξοδα του Συλλόγου την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Άλλα ψηφοδέλτια πλην αυτών δεν κυκλοφορούν.

10.   Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνονται το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη σε φάκελο λευκό.

11.    Τα ψηφοδέλτια παραδίνονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου στις Εφορευτικές Επιτροπές πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες στα εκλογικά κέντρα.

12.    Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναγγείλει τους συνδυασμούς και να αναρτήσει τα ονόματα των υποψηφίων σε εμφανές σημείο του εκλογικού κέντρου.

13.   Πριν από την ψηφοφορία δίνεται ο λόγος στον εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού με αλφαβητική σειρά και στους μεμονωμένους υποψηφίους, για την ανάπτυξη των θέσεων και των προγραμμάτων.

14.   Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των Αντιπροσώπων για τη γενική Συνέλευση του Κλάδου [ΔΟΕ] κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική του δύναμη.

15.   Διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., της Ε.Ε., ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

16.   Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

17.   Χωριστός [μεμονωμένος] υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος γι’  αυτή τη θέση.

18.   Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

19.   Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

20.  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και με την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

21.    Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο επάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει, και στη συνέχεια τη φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά.

22.   Όταν τα ψηφοδέλτια αφορούν εκλογή αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. θα γράφουν την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει, και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων κατ’  αλφαβητική σειρά.

23.   Οι υποψήφιοι θα σημειώσουν με μπλε μολύβι στα ψηφοδέλτια από έναν [1] μέχρι εννέα [9] σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και από έναν [1] μέχρι τρεις [3] σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

24.  Κατά την εκλογή των Αντιπροσώπων θα σημειώνονται από ένας [1] μέχρι εννέα [9] σταυροί.

25.   Κάθε άλλο διακριτό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο παραβιάζει το απόρρητο της εκλογής και αποτελεί στοιχείο ακυρότητας αυτού.

26.  Ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν υπάρχει σταυρός μετριέται υπέρ του συνδυασμού μόνο.

27.   Όπου στο παρόν αναφέρεται αριθμός αντιπροσώπων αυτός καθορίζεται ως εξής: α) ένας [1] αντιπρόσωπος για κάθε εκατό [100] μέλη που ψήφισαν ή κλάσμα μεγαλύτερο από πενήντα εκατοστά [50/100], β) σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το εκλογικό μέτρο προστίθεται ένας αντιπρόσωπος.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τον έλεγχο του Δ.Σ. του Συλλόγου ως προς την οικονομική διαχείριση ασκεί τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από κοινό ψηφοδέλτιο με το διοικητικό συμβούλιο για θητεία δύο ετών και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 24

1.       Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε σώμα στα γραφεία του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία σε οκτώ [8] ημέρες το πολύ από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό.

2.       Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. Αν πρόκειται για αποχώρηση Προέδρου γίνεται γενική ανασυγκρότηση σε σώμα της Ελεγκτικής Επιτροπής μετά την αναπλήρωση.

3.      Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου: α) τακτικά μία [1] φορά το χρόνο έως τις 5 Ιουνίου για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, β) έκτακτα, όταν καλείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και γ) όταν καλείται από τα δύο μέλη του.

4.      Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της συζήτησης, τα οποία ανακοινώνονται στα μέλη της τουλάχιστον τρεις [3] ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για επείγοντα θέματα δεν είναι αναγκαία η τριήμερη προειδοποίηση.

5.      Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο τουλάχιστον μέλη της μαζί με τον Πρόεδρο απαραίτητα, εκτός εάν αυτό εμποδίζεται ή είναι αντικείμενο άρνησης, οπότε υπάρχει απαρτία με δύο μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογαριάζεται διπλή. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 25

1.       Αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος ως προς την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

2.       Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται κάθε Μάιο σε όλα τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση.

 

*******

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 26

Τη διοίκηση του Συλλόγου ασκεί εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από Γενική Συνέλευση για θητεία δύο ετών. Η θητεία του αρχίζει οκτώ (8) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες και λήγει οκτώ (8) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. που ορίζεται και ημέρα παράδοσης στο νέο Δ.Σ.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 27

1.       Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ειδικό Γραμματέα, ε) Ταμία, στ) Ταμία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας και τρία (3) μέλη.

2.       Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί για το σκοπό αυτό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό και σε περίπτωση ισοψηφίας ο αρχαιότερος μέσα σε οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τις αρχαιρεσίες.

3.      Η εκλογή για τις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτεί την απόλυτη  πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.

4.      Απαγορεύεται η συμμετοχή στη Διοίκηση (Δ.Σ. και Ε.Ε.)  συγγενών μέχρι 4ου  βαθμού.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Μετά την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ. στο νέο με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση των Ταμείων και του Υλικού του Συλλόγου.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 29: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

1.       Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τρία (3)  τουλάχιστον μέλη του. Αν αρνηθεί ο πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. περισσότερο από 5 ημέρες τότε καλούν το  Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπογράφουν τη σχετική αίτηση.

2.       Την ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίας καταρτίζει ο Πρόεδρος σε   συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Στις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.

3.      Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων  μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας λογαριάζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Η ψήφος του Προέδρου λογαριάζεται διπλή.

4.      Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές

συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5.      Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 30: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

 

Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

 

1.       Την  πιστή εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού του κανονισμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου.

2.       Τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και την προσαρμογή και εναρμόνιση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου(Δ.Ο.Ε.).

3.      Την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ο.Ε.

4.      Την εγγραφή και διαγραφή των μελών του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το καταστατικό.

5.      Προτείνει την αύξηση ή μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών.

6.      Επεξεργάζεται εσωτερικούς κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και προωθεί αυτούς για έγκριση από την Γενική Συνέλευση ή τις αρμόδιες αρχές.

7.      Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες των μελών του Συλλόγου για ευχερέστερη και ταχύτερη πραγμάτωση των σκοπών αυτού, μέσα στα όρια της περιφέρειάς του.

8.      Συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων της, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της διοίκησης.

9.      Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη  Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του επόμενου συνδικαλιστικού έτους και τον απολογισμό του έτους της θητείας του.

10.   Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή και σε άλλες πόλεις της περιφέρειάς του για εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

11.    Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα, για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων.

12.    Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει αναγκαίες αναμορφώσεις του.

13.   Συνεργάζεται με άλλους αδελφούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

 

*******

 

ΑΡΘΡΟ 31

Τακτικό μέλος του Δ. Συμβουλίου δεν συγχωρείται:

1.       Να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου.

2.       Να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.

3.      Να προβαίνει ευσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων του Συλλόγου.

Ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:

α) Απόδοση μομφής  και

β) Οριστική διαγραφή από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

*******

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.       α) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει ή παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.

β) σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσότερων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

2.       Το Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής μέλους αυτού και εφόσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη προς αντικατάσταση, μπορεί να λειτουργήσει και  με λιγότερα  μέλη όχι όμως και με λιγότερα από επτά(7).

3.      Αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του Δ.Σ. είναι λιγότερα από επτά(7) τότε     συγκαλούν  γενική συνέλευση μέσα σε ένα μήνα για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τα εναπομείναντα  μέλη Δ.Σ. επιμελούνται μόνο κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου.

4.      Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. εκτός του                προέδρου που αποχωρεί από αυτό, για οποιοδήποτε λόγο γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σύμφωνα με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός από  το Προεδρείο (Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος- Γεν. Γραμματέας).

5.      Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, [παράγραφος 1] αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου πλην Προέδρου γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται  γενική ανασύνθεση.

6.      Η διαδικασία ανασύνθεσης των παραγράφων 4 και 5 γίνεται στην περίπτωση που: α) οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί από το αξίωμά του, όχι όμως και από τη θέση του στο Δ.Σ. β) όταν η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ζητήσουν εγγράφως με γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου το οποίο πρέπει να λογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση τη μερική ή γενική ανακατανομή των αξιωμάτων.

7.      Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμά του μόνο ή από το αξίωμα και τη θέση του στο Δ.Σ. υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε οκτώ (8) ημέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 33: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου εκπροσωπεί αυτόν σε όλες τις σχέσεις του με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάθε δικαστηρίου και αρχής συνοδευόμενος από ένα (1) μέλος του Συλλόγου πλην της Δ.Ο.Ε. και των εθιμοτυπικών.

2.       Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες σύμφωνα με το άρθρο 29 και διευθύνει τη συζήτηση.

3.      Συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

4.      Συνυπογράφει με το γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.

5.      Συνυπογράφει με τον Ταμία ή τον Ταμία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας όλα τα διαχειριστικά έγγραφα.

6.      Κατευθύνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και συντονίζει το έργο μελών στην άσκηση των καθηκόντων τους ως πρώτος μεταξύ ίσων.

 

*******

ΑΡΘΡΟ 34: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

1.       Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες τις αρμοδιότητες.

2.       Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του το αναθέτει αυτός με απόφασή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 

******

ΑΡΘΡΟ 35: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

1.       Ασκεί τη διεύθυνση και την εποπτεία στο γραφείο του Συλλόγου σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που χαράσσει το Δ.Σ.

2.       Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων  του Συλλόγου από τους πρακτικογράφους.

3.      Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Συλλόγου και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

4.      Είναι υπεύθυνος για την τήρηση: α) των βιβλίων πρακτικών του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων, β) του βιβλίου μητρώου μελών του Συλλόγου, γ) του βιβλίου πρωτοκόλλου.

 

******

ΑΡΘΡΟ 36: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1.       Ο ειδικός γραμματέας αναπληρώνει το γενικό γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά, σε όλες τις αρμοδιότητές του και βοηθάει αυτόν σε κάθε περίπτωση στα καθήκοντά του.

2.       Συντάσσει τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που αφορά το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

3.      Είναι υπεύθυνος για την τήρηση: α) του βιβλίου μητρώου  μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, β) του βιβλίου πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

4.      Μπορεί το Δ.Σ. να του αναθέσει με πράξη του την άσκηση ορισμένων καθηκόντων της αρμοδιότητας του γενικού γραμματέα.

 

******

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

1.       Ο Ταμίας του Συλλόγου έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της διαχειρίσεως των οικονομικών του Συλλόγου και της παρακολούθησης και συντήρησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού και ειδικότερα:

2.       Επιμελείται της συγκέντρωσης και ανάπτυξης των πόρων του Ταμείου του Συλλόγου και κάθε τι που έχει σχέση με τα έσοδα αυτού,

3.      εισπράττει τις συνδρομές των μελών του  Συλλόγου, τις συνδρομές προς Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και τις συνδρομές του Ενημερωτικού Δελτίου του Συλλόγου και των οργάνων ενημέρωσης του κλάδου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ» και «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ»,

4.      Ενεργεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων του Συλλόγου με διπλότυπα εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα,

5.      Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που προκύπτει γενικά από κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου,

6.      Υποβάλει κάθε τρίμηνο λεπτομερή έκθεση εσόδων και εξόδων στο Δ.Σ.

7.      θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διαχειριστικά βιβλία για κάθε έλεγχο κάθε εξάμηνο και καταθέτει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ και μεριμνά για την έγκαιρη τοποθέτηση των ψηφοδόχων στην αίθουσα των γενικών συνελεύσεων. Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος.

*******

ΑΡΘΡΟ 38: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

1.       Ο Ταμίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της διαχειρίσεως των οικονομικών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου και της παρακολούθησης και συντήρησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού.

2.       Φροντίζει για τη συγκέντρωση και ανάπτυξη των πόρων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου και κάθε τι που έχει σχέση με τα έσοδα αυτού.

3.      Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Συλλόγου τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.

4.      Εισπράττει τις συνδρομές των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

5.      Ενεργεί τις πληρωμές των υποχρεώσεων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας με διπλότυπα εντάλματα υπογεγραμμένα από τον και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.      Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που προκύπτει γενικά από κάθε δραστηριότητα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

7.      Καταθέτει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό αν δεν προβλέπεται άμεση δαπάνη.

8.      Τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α.    Βιβλίο Ταμείου,

β.    Βιβλίο Χρηματικών Ενταλμάτων,

γ.    Διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.

 

*******

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

1.       Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία, ήτοι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ» και στο κέντρο το έτος ίδρυσης και το αποτύπωμα της προτομής του Κων/νου Κούμα (σε πλάγια/κατ’ όψη ανάλογα).

2.       Σημαία του Συλλόγου είναι η εθνική σημαία στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου (με διαστάσεις ΑΑ Χ ΒΒ δοαγώνια/οριζόντια, ανάλογα).

*******

ΑΡΘΡΟ 40

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό λύνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για αυτό το λόγο σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των νόμων «Περί Σωματείων και Συλλόγων».

*******

ΑΡΘΡΟ 41

Τροποποίηση του καταστατικού αυτού επιτρέπεται ύστερα από ένα (1) χρόνο μετά την έγκρισή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται απαρτία με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2+1) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Αστικού Κώδικα.

*******

ΑΡΘΡΟ 42

Διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος καταστατικού και με την ίδια πλειοψηφία. Όταν διαλυθεί ο Σύλλογος η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στο 10 Δημοτικό Σχολείο Λάρισας για φύλαξη και επιστροφή αυτής στο Σύλλογο σε περίπτωση επανίδρυσης του Συλλόγου.

******

 

ΑΡΘΡΟ 43

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο να στέλνει στα μέλη του αντίτυπα του καταστατικού, μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες Αρχές.

******

ΑΡΘΡΟ 44

Το συνδικαλιστικό έτος αρχίζει την 11η Ιουνίου και λήγει την 10η Ιουνίου του επόμενου έτους.

******

ΑΡΘΡΟ 45

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από σαράντα πέντε (45) άρθρα, συζητήθηκε κατ’  άρθρο στη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2005, προήλθε από τροποποίηση των άρθρων του παλιού καταστατικού και εγκρίθηκε νομότυπα σύμφωνα με το Νόμο. Αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Λάρισας και θα εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων και Συλλόγων.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας την 31η Μαΐου 2005 και κατά την ψηφοφορία της ίδιας ημέρας.

 

Λάρισα, 4 Οκτωβρίου 2005

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

                                                  Τα Μέλη

 

ΧΡ. ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ

ΧΡ. ΚΙΤΣΙΟΣ

ΚΩΝ. ΚΕΔΡΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΩΜ. ΔΑΟΥΛΑΣ

ΔΗΜ. ΔΡΑΓΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΒΑΣ. ΚΥΡΓΙΑΣ