ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  μας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη αντιπροσώπων για τη Γ.Σ. της ΔΟΕ.

Για τη συμμετοχή των συναδέλφων τόσο στη Γενική Συνέλευση όσο και στις αρχαιρεσίες  θα δοθεί άδεια  από την υπηρεσία.