Τα αποτελέσματα για ΔΣ της ΔΟΕ είναι:

ΔΑΚΕ  182 - 3 εδρες

ΔΗΣΥ 123 - 2 εδρες

Παρεμβάσεις 114 - 2 εδρες

ΠΑΜΕ 88 - 2 εδρες

ΑΕΕΚΕ 44 - 1 εδρα

ΕΡΑ 40 - 1 εδρα

Πρωτοβουλια 13 - 0 έδρα