Συνδικαλιστική συνδρομή για το συνδικαλιστικό έτος 2016-2017

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Λάρισας θεωρεί όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νομό μέλη του και προχώρησε  στην παρακράτηση της συνδρομής για το τρέχον συνδικαλιστικό έτος.

Η συνδικαλιστική συνδρομή για το συνδικαλιστικό έτος ανέρχεται σε 39,00€.

Η πρώτη δόση της συνδρομής είναι 21€ και  παρακρατήθηκε ως εξής:

10, 5 € το μήνα Νοέμβριο και

10, 5 € το μήνα Δεκέμβριο

Η δεύτερη δόση της συνδρομής είναι 18 € και θα παρακρατηθεί ως εξής:

9  € το μήνα Μάιο  και

9  € το μήνα Ιούνιο

Υπενθυμίζουμε ότι από το συνολικό ποσό των 39 ευρώ, τα 22 ευρώ καταβάλλονται στη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ (2€ για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΔΟΕ και 20€ για το ταμείο της ΔΟΕ) , τα 6 ευρώ μένουν στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας και τα 11€ στο ταμείο του Συλλόγου

·       ( Για το συνδικαλιστικό έτος 2016-2017 η συνδρομή για τη ΔΟΕ μειώθηκε από τα 24 ευρώ στα 22 ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ, ύστερα από εξουσιοδότηση της Γ.Σ. του Κλάδου )

Καταβάλλοντας τη συνδρομή μας

·       Είμαστε μέλη του Συλλόγου, της Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ.

·       Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε θέματα που αφορούν σε εργασιακά και θεσμικά δικαιώματά μας.

·       Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη και προστασία της ΔΟΕ και του Συλλόγου μας σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών της Διοίκησης.

·       Έχουμε την υποστήριξη του νομικού συμβούλου της ΔΟΕ.

·       Έχουμε το δικαίωμα ομαδικών δικαστικών προσφυγών μέσω του Συλλόγου.

·       Έχουμε το δικαίωμα άδειας απουσίας για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου (τις συγκεκριμένες ημέρες δεν κλείνουν τα σχολεία αλλά λαμβάνουν άδεια μόνο οι εκπαιδευτικοί- μέλη του Συλλόγου).

·       Αποκτούμε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα όργανα του Συλλόγου και της ΔΟΕ.

 

·       Αποκτούμε την κάρτα μέλους της ΔΟΕ που μας δίνει το δικαίωμα δωρεάν εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, έκπτωση στα θέατρα.