ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  μας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την  ανάδειξη αντιπροσώπων για τη Γ.Σ. της ΔΟΕ.